Asociaţia pentru Capacitarea Abilităţilor Speciale

Redirecționează 3.5%


“Acum poți face bine fără să te coste nimic”


Redirecționează până la 3.5% din impozitul pe venitul anual către ACAS.
Termenul limită pentru trimiterea declarației la ANAF este 25 mai 2023.

Vă invităm anul acesta sa fiți partenerii noștri. Puteți face aceasta prin a redirecționa către ACAS până la 3.5% din impozitul pe venit datorat statului. Această opțiune nu implică nici un cost suplimentar din partea dvs.

Cum procedați?

Contribuabilii care doresc să dispună asupra destinației unei sume reprezentând până la 3.5% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizarea entităților nonprofit vor proceda astfel:

IMPORTANT: Nimic mai simplu!
Contactați-ne la telefon 0746 019 534 că să vă punem la dispoziție formularul asociației noastre – preferabil până în data de 20 mai, urmând ca noi să ducem formularele la Administrația Finanțelor Publice.

Sau …
➭ Descarcă formularul gata completat cu datele ACAS | » Descarcă formularul «.
➭ Completează formularul cu datele tale, semnează și depune-l la organul fiscal de domiciliu, fie personal, fie prin poștă, cu confirmare de primire (adresa Str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, Timișoara, cod: 300081, județul Timiș), până la data de 25 mai. Faceți o copie a documentului și păstrați-o pentru dumneavoastră.
Vă mulțumim pentru susținere!

Echipa ACAS

Contact:
Asistent Social / MTh, Ligia M. MĂCELARU, președinte ACAS: +40 746 018 534
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit: 36427623
Denumire entitate nonprofit: ASOCIAȚIA PENTRU CAPACITAREA ABILITĂȚILOR SPECIALE
Cont bancar (IBAN): RO89BTRLRONCRT0330876501