Asociaţia pentru Capacitarea Abilităţilor Speciale

PROGRAME EDUCATIVE

Educarea comunității

– activități de conștientizare a comunității cu privire la nevoile copiilor și adulților cu dizabilități, și ale familiilor acestora
– activități destinate dezvoltării unui climat de prietenie și incluziune pentru copii și adulți cu nevoi speciale, la nivel de familie, biserică și societate
– asigurarea unei platforme de interacțiune și angajare publică pentru persoane cu nevoi speciale